Tập 16: Làm lành

835

Tập trước vợ chồng Tính Toán đã giận nhau rất nhiều, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, họ lại làm lành với nhau. Nhưng liệu đứa con trong bụng cô vợ có giữ hay không ?