Tập 13: Cô Chanh biến mất

691

Tập 13 có gì ? chanh đăng tin tìm người yêu trên intetnet. Bắt được cây que thử thai Chanh làm rớt, Tùy nghi ngờ chanh có bầu. Chanh mất tích ?