Tập 8: 3 bước vượt qua thất tình

206

Ngân 98 khóc lóc về mối tình mới được 2 tháng đã chia tay của mình. Linh Miu – Chanh, Hứa Minh Đạt – tùy bày tỏ lòng xót thương và cảm thông.