Tập 9: Tình Người Miền Tây

159

Sự xuất hiện của mẹ Luyến, Tính và mẹ Luyến đụng độ trên đường ra về. Lệ, Luyến bị mẹ phát hiện điểm học kỳ kém. Vợ chồng Tính – Toán rủ nhau đi nhà nghỉ.